na co můžeme terapii použít

SRT má široké použití a je vhodná pro každého člověka, dítě i dospělého, který se nemůže hnout z místa v kterékoli oblasti jeho života. Ať je to v osobních vztazích nebo na pracovišti, při nemoci – chronické, alergii, vážné – při nedostatečné funkci některé části těla nebo při zablokované prosperitě a dalších strastech.

Je velice účinná, protože odstraňuje příčiny našich problémů ve všech oblastechživota v minulosti, současnosti i do budoucnosti

Její výhodou je zejména skutečnost, že ji můžeme bez problému uplatňovat i sami na sebe a mnohdy tak sbírat i osobní zkušenosti zažité na vlastním těle a nemusíme sami pro sebe hledat jiného terapeuta.

Klientovi pak přináší úlevu, harmonické spojení Ducha a těla.

Metody lze s úspěchem použít na:

Čištění:

 • duše
 • obydlí od negativních energií
 • prokletí
 • zablokovaných vztahů
 • cest
 • míst
 • jednání
 • zkoušek
 • plánovaných operací

u zdraví zahrnuje použití na :
alergie, lymfatický systém, orgány, svaly, klouby, bolesti hlavy, páteře, trávicí systém, endokrinní žlázy, močový systém, nervovou soustavu a jiné

pomoc při doléčení:

 • po operacích
 • po úrazech

pracuje i na odstraňování problémů:

 • které nelze operovat
 • s cystami a dalších

Použití SRT je široké a nelze zde všechny oblasti popisovat, nejsme encyklopedie.

Pokud jste zde nenalezli vyjmenovaný svůj problém,můžete se na nás obrátit též info-dotazem, rádi vám odpovíme.

Vždy je třeba mít na paměti – uvědomovat si- , že se všemi korekcemi toho, co nás v životě trápí nebo s čím nejsme spokojeni, musí duše souhlasit. Duše musí chtít tuto pomoc akceptovat.
SRT je velice silná a účinná metoda, ale
neudělá nic s čím duše nesouhlasí.
K práci zpravidla potřebujeme také vědomý souhlas dotyčného člověka.
Žádný člověk není oprávněn zasahovat do života někoho jiného bez jeho vědomí.
To se týká například třetích osob, s kterými může mít nevyrovnané energie .