Co je SRT?

Je to metoda celým jménem Spiritual Response Therapy neboli terapie duchovní odezvy – též léčba přes Ducha.

SRT

Metoda pracuje na odstraňování negativních energií jako jsou další duše, které nestačily nebo nemohly odejít, záznamů z MŽ, které si naše duše přináší do současného života bloků a překážek, které si duše stanovila, že je chce poznat nebo je získala z různých duchovních úrovní.

SpR

Na již uvedenou metodu SRT navazuje druhá, nadstavba, zkráceně SpR – Spiritual restructuring- neboli duchovní přeměna.

Tak jako první metoda odstraňuje bloky duše, druhá pak odstraňuje bloky fyzického těla a následně harmonizuje jeho postižené části