Jak probíhá terapie

Klient přichází do vyčištěného a harmonizovaného prostředí.

Terapie probíhá při úplném vědomí. Odblokování je bezbolestné.

Pracujeme s Vyšším Já.
Nejprve se metodou SRT zaměříme na vyhledání a odstranění duchovních bloků. Metoda neurčuje diagnózy, ale zjišťuje poškození, která jsou potřeba opravit. Délka této práce je závislá na množství nahromaděné negativní energie. Kolik negací se bude čistit záleží také na souhlasu klientovy duše.
Následuje metoda SpR, kterou použijeme na zjištění problémů fyzického těla a následné harmonizování jeho vyhledaných a zablokovaných částí jako jsou jednotlivé orgány, části pohybového ústrojí, hlava a další.
Důležitou součástí terapie je seznámení klienta s odstraněnými energiemi a také jeho vědomé nasměrování do dalšího života, aby nemusel opakovaně sbírat minulé zkušenosti.

Terapie může probíhat i na dálku s následným seznámením klienta přes pc a skype nebo telefon.