Jak nám může metoda SRT pomoci

V životě člověka často vyvolávají těžkosti myšlenky, emoce a situace, které prožil tím,že se zaznamenávají do podvědomí a odtud pak na něho tlačí. V podvědomí jsou tyto záznamy uloženy nejen ze současného života, ale také ze životů, kterým se říká minulé a o nichž už nemusí mít ani tušení. Zde se dostáváme k příčinám.

Terapie je velice účinná, protože odstraňuje příčiny našich dnešních problémů jak životních, tak zdravotních, v současnosti i do budoucnosti. Zároveň také pracuje na odstraňování příčin pocházejících z minulých životů.

Zajímavostí je to, že aby se člověku pomohlo z nesnází, není potřeba probírat jednotlivé hrůzostrašné události prožité v MŽ, ale zabývat se jen energiemi, které tyto události doprovázely. Není tedy potřeba děsit klienta tím co dělal v době, o které dnes nic jiného neví.

Negativní program totiž nevytváří sama událost, která se člověku stane, ale disharmonická emociální energie, kterou k události připojí. Ta mu potom vytváří problém.

Jestliže SRT může odstranit příčiny dnešních problémů, potřebuje k tomu nejdříve vyhledat a poté zpřístupnit záznamy v podvědomí. Nalezené skryté bloky se poté mohou uvolnit. Klient pak může pocítit úlevu již na místě a dále se může věnovat jak svému vývoji, tak šťastnějšímu životu dle svých přestav.